TẬP ĐOÀN Á CHÂU
ACG - ASIA CONTINENTAL GROUP


Tập đoàn Á Châu, nòng cốt là Công Ty Cổ Phần Á Châu (Asia Continental Joint Stock Company) được sáng lập từ năm 2005 bởi các cá nhân, tập thể lãnh đạo uy tín và nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Dược phẩm và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh mới khi Việt Nam hội nhập toàn diện vào nền kinh tế thế giới, đã được công ty cụ thể hóa trong chiến lược phát triển giai đoạn 2010 - 2015 với những bước đi cụ thể. Công ty đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển và bảo vệ thương hiệu ACG, coi đây là chiến lược trọng tâm, góp phần cho quá trình củng cố, mở rộng kinh doanh và định vị thương hiệu ACG trong nhận thức khách hàng trong và ngoài nước….
Xem thêm
                                          
    HÃY CHIA SẺ MỌI ĐIỀU ĐỂ CÙNG HƯỚNG TỚI MỘT CUỘC SỐNG NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH.


WWW.ACG.ORG.VN